Roboty ziemne

Prace ziemne realizujemy z wykorzystaniem specjalistycznych maszyn budowlanych takich jak koparki i koparko – ładowarki. Dysponujemy również własnym transportem ciężarowym.

Niwelacje terenu

Wyrównywanie powierzchni terenu.

Wykopy

Wykopy pod różnego rodzaju instalacje, fundamenty, przyłącza, stawy i oczka wodne.

Wymiany gruntu

Wymiany gruntu np. na działce rolnej.

Kształtowanie terenu

Kształtowanie terenu zgodnie  z dalszymi zamierzeniami jego wykorzystania.

Przygotowanie terenu pod budowę

Przygotowanie terenu pod różnego rodzaju budowy np. pod budowę domu, budowę drogi itp.

Kompleksowe Pracy Ziemne

Roboty Ziemne