Melioracja gruntów

Melioracja gruntów to działania podejmowane w celu poprawy i utrzymania na wysokim poziomie jakości gruntów, w tym przede wszystkim gruntów rolnych poprzez ich odpowiednie nawadnianie, odwadnianie i drenaż.

Proponowane przez nas usługi melioracyjne prowadzą do poprawy zdolności produkcyjnej gleby, co jest szczególnie istotne dla rolnictwa. Nasze działania zmierzają m.in. do odpowiedniego ukształtowania terenu, tak aby skutecznie i efektywnie odprowadzić nadmierne ilości wody tam, gdzie jest jej za dużo oraz na doprowadzania wody do terenów, na których jej brakuje.

Podejmowane przez nas działania realizowane są m.in. poprzez regulację, pogłębianie i zabezpieczanie rowów melioracyjnych i wykonywanie odpowiednich drenaży. Zajmujemy się również zagospodarowaniem pomelioracyjnym wszelkiego rodzaju łąk i gruntów rolnych.

Odwodnienia rowami

Odwodnienia terenów poprzez budowę, regulację i zabezpieczenie rowów wodnych.

Nawadnianie rowami

Nawadnianie terenów poprzez budowę, regulację rowów wodnych.

Drenowanie

Wykonywanie drenaży pól, łąk, gruntów rolnych.

Zagospodarowanie pomelioracyjne

Pomelioracyjne zagospodarowanie łąk i gruntów rolnych

Kompleksowa Melioracja Gruntów

Usługi Melioracyjne