Budownictwo hydrotechniczne

Budowa obiektów wykorzystywanych do kształtowania gospodarki wodnej zmierzającej do regulacji cieków wodnych, przeciwdziałanie naturalnym zagrożeniom, zabezpieczenia przeciwpowodziowe i inne działania z dziedziny inżynierii wodnej.

Budownictwo hydrotechniczne to jeden z podstawowych elementów naszej działalności. Podczas wieloletniej działalności wykonaliśmy wiele różnego rodzaju budowli hydrotechnicznych zmierzających do regulacji zasobów wodnych zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju.

Oferujemy szeroki zakres usług w dziedzinie kształtowania gospodarki wodnej. Budujemy jazy spiętrzające wodę, zastawki wodne regulujące przepływ wody, przepusty wodne pod nasypami drogowymi i kolejowymi, zbiorniki retencyjne magazynujące wodę. Budujemy, odmulamy i pogłębiamy stawy, budujemy stawy rybne oraz małe elektrowni wodne.

Jazy

Budowa jazów piętrzących wodę w celu utrzymania odpowiedniego poziomu rzek.

Zastawki

Budowa zastawek hydrotechnicznych służących do regulowania poziomu wód

Przepusty

Budowa przepustów wodnych na nasypach drogowych i kolejowych

Mosty

Budowa mostów drogowych i kładek

Zbiorniki retencyjne

Budowa zbiorników retencyjnych czyli sztucznych zbiorników wodnych odprowadzających i magazynujących wodę w okresach jej nadmiaru.

Umocnienia brzegów

Umacnianie i zabezpieczanie brzegów rzek, cieków wodnych, kształtowanie kanałów przepływu, kontrola meandrowania i ochrona przeciwpowodziowa.

Ścianki szczelne

Budowa ścianek szczelnych zapobiegających wypłukiwaniu gleby i przenikaniu wody.

Stawy

Budowa stawów wodnych, pogłębianie i odmulanie stawów.

Małe elektrownie wodne

Budowa małych elektrowni wodnych

Profesjonalnie i Kompleksowo

Usługi Hydrotechniczne