Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych

Specjalistyczne prace hydrotechniczne, melioracyjne, drogowe i ziemne dla instytucji publicznych, spółek wodnych, firm prywatnych i klientów indywidualnych. Prace regulujące prawidłowe funkcjonowanie i wykorzystywanie wód śródlądowych, budowa i remonty dróg, prace ziemne.

Budownictwo hydrotechniczne

Budownictwo hydrotechniczne

Budowa obiektów służących gospodarce wodnej i przyczyniających się do prawidłowego kształtowania zasobów wodnych.

Więcej
Melioracja gruntów

Melioracja gruntów

Prace służące utrzymaniu i poprawie  stanu gruntów, w tym również gruntów rolnych poprzez dobór odpowiednich działań melioracyjnych.

Więcej
Budownictwo drogowe

Budownictwo drogowe

Roboty drogowe zmierzające do poprawy stanu dróg i chodników budowa dróg utwardzonych, nieutwardzonych i chodników.

Więcej
Roboty ziemne

Roboty ziemne

Prace ziemne takie jak wykopy, niwelacje terenu, nasypy, porządkowanie terenu, usługi koparką i koparko ładowarką.

Więcej