Budownictwo drogowe

Usługi w zakresie budownictwa drogowego polegające m.in. na budowie dróg utwardzonych i nieutwardzonych, a także różnego rodzaju ciągów pieszych i drogowych.

Budowa dróg, ciągów drogowych i pieszych, chodników, placów i parkingów oraz ścieżek rowerowych. Budowa infrastruktury drogowej, takiej jak przepusty drogowe, drenaże, czy rowy odwadniające. Budujemy drogi z kostki brukowej, kamienia, płyt betonowych MON, IOMB, trylinki, asfaltu.

Drogi utwardzone

Budowa dróg utwardzonych.

Drogi nieutwardzone

Budowa dróg gruntowych, nieutwardzonych.

Chodniki

Budowa ciągów pieszych.

Ciągi Piesze i Drogowe

Budownictwo Drogowe!