Zbiornik retencyjny

Budowa zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Prądzonka.